Ølbrygging Oppskrifter

ØLBRYGGING OPPSKRIFTER

ØLRESEPTER TILPASSET BRYGGEUTSTYRET Undergjærte øltyper: Øl som brygges på undergjær er med urette, sett på som mer krevende enn overgjært øl. Dette kommer av at temperaturene under gjæring og modning skal være lave og i sommerhalvåret kreves tilgang på kjøling. Gjæringstemperaturen må holdes rundt 8 - 16 gr.C og passer bra med en normal norsk kjellertemperatur i vinterhalvåret. Om sommeren kan denne temperaturen som regel ordnes ved vannkjøling med vann fra springen. Det er den lave modningstemperaturen som skaper problem, jo lavere temperatur jo bedre resultat. Modning av ølet med mot 0 gr.C gir utvilsomt det beste resultat. Metoden krever en rendyrket gjærkultur. Har en et bryggeri i nærheten pleier det ikke være vanskelig å få fersk gjær derfra, gjæroverskuddet pleier å være et avfallsproblem for bryggeriene. Rene gjærkulturer kan også bestilles fra et gjærlaboratorium eller kjøpes av en forhandler i fom av frysetørret gjær. En skal være klar over at undergjær også består av mange grupper der evnen til forgjæring er forskjellig. Dette er ikke minst viktig å ta hensyn til ved brygging av sterkøl som krever en mer robust undergjær enn mange avde gjær-typer som benyttes til øl i pilsnerklassen. 
Oppskrifter –Ølbrygging


Bayersk øl

Vørterstyrke: ca. 13 % Mengde ca. 50 l. Bittergrad BU: ca. 25 Alkoholstyrke: ca. 4-5 % Bayermalt 12 kg Alt. Pilsnermalt/lagermalt Ca. 5,5 kg Münchnermalt Ca. 6 kg Mørk karamellmalt Ca. 0,5 kg Bitterhumle: 30 g. Northern Brewer (10 % alfa) Smakshumle 20 g. Hersbrucher (4,1 % alfa) kokes i 20 min. Aromahumle 20 g. “ ” 10 “ Undergjær Gjæring ved 10 - 14 gr.C Trinnmesking: 55 gr.C i 30 min Siling ved 75-80 gr.C 68 gr.C i 60 min Lagres kaldt ved 0-4 gr.C i ca. 1,5 mnd

Belgisk dobbelbokk

Vørterstyrke ca. 20 % Mengde ca. 40 l. Bittergrad BU: ca. 39 Alkoholstyrke: ca. 7-8 % Lagermalt ca. 6 kg Münchermalt ca. 5 kg Mørk karamellmalt ca. 1 kg Maltekstrakt ca. 2 kg Bitterhumle 40 g. Northern Brewer (10 % alfa) Smakshumle 35 g Hersbrucher (4,1 % alfa) kokes i 20 min Belgisk undergjær Gjæring ved 10 - 14 gr.C Trinnmesking: 55 gr.C i 30 min Siling ved 75-80 gr.C 68 gr.C i 60 min Tilsett maltekstrakt ved koking Lagres kaldt (0-4 gr.C i 6 mnd) 
Oppskrifter – Ølbrygging

Norsk Bokkøl Vørterstyrke: ca. 17 % Ca. 45 l Bittergrad BU: ca. 29 Alkoholstyrke: ca. 6 % Lager malt 6 kg Münchnermalt 6 kg Mørk karamellmalt 1 kg Maltekstrakt 1 kg Bitterhumle 30 g. Northern Brewer (10 % alfa) Smakshumle 30 g. Hersbrucker (4,1 % alfa) kokes i 20 min. Aromahumle 20 g. “ ” 10 “ Undergjær Gjæring ved 10 - 14 gr.C Infusjonsmesking: 68 gr.C i 70 min Siling ved 78 gr.C Lagres kaldt i 3 mnd (0-4 gr.C)

Tjekkisk pilsner

Vørterstyrke: ca. 12 % Mengde: ca. 50 l Bittergrad BU: ca. 40 Alkoholstyrke: 4 - 5 % Pilsnermalt 11 kg Lys karamellmalt 1 kg Bitterhumle 100 g. Saaz (5 % alfa) Smakshumle 30 “ ” 20 min koketid Aromahumle 100 “ ” 10 min koketid Undergjær 10 - 14 gr.C Trinnmesking: 55 gr.C i 30 min Siling ved 75-80 gr.C 68 gr.C i 60 min Lagres kaldt (0 - 4 gr.C) i 1,5 mnd 
Oppskrifter – Ølbrygging

Tysk pilsner

Vørterstyrke: ca. 13 % Mengde: ca 50 l. Bittergrad BU: ca. 33 Alkoholstyrke: ca 5 % Pilsnermalt 12 kg Lys karamellmalt 0,5 kg Bitterhumle 150 g Hersbrucker (4,1% alfa) Smakshumle 30 g “ kokes 20 min Aromahumle 50 g “ Kokes 10 min Undergjær 10 - 14 gr.C Trinnmesking: 55 gr.C i 30 min Siling ved 75-80 gr.C 68 gr.C i 90 min Lagres kaldt (0 -4 gr.C) i 1,5 mnd

Wienerøl

Vørterstyrke: ca. 13 % Mengde: ca. 50 l. Bittergrad BU: ca. 20 Alkoholstyrke: ca 5 % Pilsnermalt 10 kg Lys karamellmalt 1 kg Mørk karamellmalt 0,2 kg Münchnermalt 1.0 kg Bitterhumle 60 g. Tettnager (5 % alfa) Aromahumle 60 g. Saaz (6 % alfa) kokes i 10 min. Undergjær 10-14 gr.C Trinnmesking: 55 gr.C i 30 min Siling ved 75-80 gr.C 68 gr.C i 60 min Primærgjæring i 10 dager, sekundærgjæring i 7 dager Lagres så nær 0-punktet som mulig i en mnd. 
Oppskrifter – Ølbrygging


Mørk Münchner

Vørterstyrke: ca. 13 % Mengde: ca. 50 l. Bittergrad BU: ca. 26 Alkoholstyrke: ca. 5 % Lagermalt 7 kg Münchnermalt 4 kg Mørk karamellmalt 1 kg Bitterhumle 50 g. Northern Brewer (8,5 % alfa) Smakshumle 20 g. Hersbrucher (5 % alfa) 20 min koking Undergjær 10 - 14 gr.C Trinnmesking 55 gr.C i 30 min Siling ved 75-80 gr.C 68 gr.C i 60 min Lagres kaldt i 1,5 mnd

Overgjærte ølsorter: Overgjæren arbeider best ved temperaturer mellom 15 og 25 gr.C og er en gjærstamme med svært mange grener. Alle kommersielle overgjærsorter er i dag rendyrkede monokulturer der de fleste har samme egenskap som undergjær at de synker til bunns etter avsluttet gjæring. Typisk for overgjæret øl er at smak og aroma fra gjæringen er karakteristisk for ølet, gjerne ved en fruktigere og friskere smak enn ved undergjæret øl. Kravet til modning etter primærgjæringen er også mindre, noen overgjærte ølsorter er faktisk best like etter gjæring. I dette århundre har overgjært øl vært i kraftig tilbakegang over hele verden, et unntak er Belgia og de Britiske øyer der overgjært øl framdeles har et overtak. I de siste årene har overgjæret øl fått en gjenfødelse gjennom oppveksten av mikrobryggerier både i Europa og USA. Et godt eksempel er også det overgjærte hveteølet som er i kraftig medvind på bekostning av pilsner og lagerøl. Tradisjonsøl som Vossabrygg og Hardingøl er tradisjonelt overgjærte ølsorter, gjærkulturen i disse ølsortene ligger imidlertid nærmere en tradisjonell bakegjær enn en klassisk overgjær. Det anbefales å bruke klarningsmiddel dersom en ønsker et klart, overgjæret øl innen en måned eller to. 

Oppskrifter – Ølbrygging 


Sydtysk hveteøl

Vørerstyrke: ca. 12,5 % Mengde ca. 50 l. Bittergrad BU: 13 Alkoholstyrke: ca. 4 % Pilsner/lagermalt 6,0 kg Hvetemalt 6,0 “ Bitterhumle 40 g. Uspes. humle 5 % alfa Smakshumle 10 g. Uspes. humle 5 % alfa (kokes 20 min) Overgjær Weizenbier-gjær Trinnmesking: 55 gr.C i 30 min Siling ved 78 gr.C 68 gr.C i 60 min Primærgjæring ved 16 - 18 gr.C Lagring ved 10 - 12 gr.C

Kølner-øl (Kölsch)

Vørterstyrke: 12 % Mengde: ca. 50 l. Bittergrad BU: 24 Alkoholstyrke: ca. 4 % Pilsner/lagermalt 10 kg Hvetemalt 1,5 kg Karamellmalt 0,5 kg Bitterhumle 65 g. Humle 5 % alfa Smakshumle 25 g. 5 % (kokes i 20 min) Tysk overgjær 25 g. 5 % (kokes i 10 min) Trinnmesking: 50 gr.C i 30 min Siling ved 78 gr.C 68 gr:C i 90 min Primærgjæring ved 18 - 20 gr.C i 4 - 5 dager Sekundærgjæring ved 14 gr.C i ca. 2 uker 

Oppskrifter – Ølbrygging
India pale ale Vørterstyrke: 14 % Mengde: Ca. 50 l. Bittergrad BU: 40 Alkoholstyrke: ca. 5 % Pale ale malt 11 kg Lys karamellmalt 1 kg Honning 0,6 kg Bitterhumle: 100 g. Cascade 6 % alfa Smakshumle 40 g “ ” (kokes i 20 min) Aromahumle 30 g “ ” (kokes i 10 min) Overgjær: American Ale Direktemesking: 67 gr.C i 90 min Siling ved 78 gr.C Primærgjæring ved 18 gr.C Sekundærgjæring ved 18 gr.C i ca 2 uker

Bitter ale

Vørterstyrke: ca. 11 % Mengde: ca 50 l. Bittergrad BU: 30 Alkoholstyrke : ca. 4 % Pale ale malt 10 kg Mørk karamellmalt 0,6 kg Lys sirup 0,6 kg Bitterhumle 40 g. Target 9-10 % alfa Smakshumle 60 g. Golding 3,3 % alfa (1/2 kokes i 30 min 1/2 kokes i 15 min) Aromahumle 100g. Golding 3,3 % alfa (kokes i 2 min) Overgjær British ale gjær Direktemesking: 67 gr.C i 90 min Siling ved 78 gr.C Primærgjæring ved 18 gr.C Sekundærgjæring ved 15 gr.C i 2-3 uker 

Oppskrifter – Ølbrygging 
Altbier

Vørterstyrke: 12 % Mengde ca 50 l. Bittergrad BU: 30 Alkoholstyrke: 4-5 % Pilsner/lagermalt 8 kg Münchnermalt 2,5 kg Hvetemalt 1 kg Mørk karamellmalt 0,2 kg Fargemalt 40 g. Bitterhumle 60 g Hallertrau tradisjon 7 % alfa Smakshumle 50 g Hallertrau blomst 5,5 % alfa (kokes i 25 min) Overgjær Altbiergjær Trinnmesking: 50 gr.C i 30 min Siling ved 68 gr.C 68 gr.C i 60 min Primærgjæring 18 gr.C i 4-5 dager Sekundærgjæring 0 - 4 gr.C i 4 - 6 uker

Brown ale

Vørterstyrke: ca. 13,5 % Mengde: ca. 50 l. Bittergrad BU: ca. 30 Alkoholstyrke: ca. 4,5 % Pale ale malt 11 kg Mørk karamellmalt 0,6 kg Sjokolademalt 0.2 kg Lys sirup 1 kg Bitterhumle 120 g. Golding pellets (3,3 % alfa) Smakshumle 20 g. Cascade (6 % alfa) kokes i 30 min Aroma 20 g. Saaz (3,5 % alfa) kokes i 5 min Overgjær Amrikansk ale gjær Direktemesking 68 gr.C i 90 min Siling ved 78 gr.C Gjæres ved 16 - 20 gr.C, modnes i kjellertempr 
Oppskrifter – Ølbrygging


Barley Wine

Vørterstyrke: ca. 25 % Mengde: ca 40-45 l Bittergrad BU: ca. 100 Alkoholstyrke: ca. 8-9 % Pale ale malt 12 kg Mørk karamellmalt 1 kg Sjokolademalt 0,1 kg Sukker 2 kg Lys maltekstrakt 4 kg Bitterhumle 100 g. Northern Brewer (8,5 % alfa) Smakshumle 100 g. Golding (3,3 % alfa) kokes i 20 min Aromahumle 60 g. Golding kokes i 5 min Overgjær (kraftig kultur), alt. vingjær Direktemesking: 68 gr.C i 90 min Siling ved 78 gr.C Bruk lite vann ved utvasking av restsøtstoff Kok inn vørteren til vørterstyrke ca. 20 % er oppnåddfør bitterhumle tilsettes og kok deretter ca. 1 time. Sett en stor forkultur i forkant. Rør vørteren ekstra godt for å sikre god formering av gjærcellene. Primærgjæring i 10 - 15 dager. Modnes i kjellertempr.

Porter

Vørterstyrke: ca. 15 % Mengde: ca. 45 l. Bittergrad BU: ca. 44 Alkoholstyrke: ca. 5 % Pale ale malt 12 kg Krystallmalt 1 kg Fargemalt 0,5 kg Bitterhumle 80 g. Northern Brewer (8,5 % alfa) Smakshumle 20 g. “ ” (kokes i 20 min) Aromahumle 100g. Fuggel (5,5 % alfa, kokes i 5 min) Overgjær Direktemesking 68 gr.C i 90 min Dersom vannet ikke er alkalisk tilsett 1 ts. Kalsiumkarbonat Siling ved 78 gr.C 
Oppskrifter – Ølbrygging


Bitter Stout

Vørterstyrke: ca. 13 % Mengde: ca. 50 l. Bittergrad BU: ca. 57 Alkoholstyrke: ca. 4 % Pale ale malt 11 kg Byggkorn (umeltet) 1 kg (alt. lys malt) Røstet malt 1 kg (alt. fargemalt) Bitterhumle 110 g Northern Brewer (alfa 8,5) Overgjær Direktemesking 66 gr.C i 90 min Siling ved 78 gr.C Alkalisk vann, tilsett om nødv. 1 ts. kalsiumkarbonat

Imperial Stout

Vørterstyrke: ca. 23 % Mengde: ca. 40 l. Bittergrad BU: ca. 60 Alkoholstyrke: ca. 8 % Lys malt 12 kg Mørk karamellmalt 1 kg Fargemalt 0,5 kg Lys maltekstrakt 3 kg Bitterhumle 90 g Northern Brewer (alfa 8,5) Smakshumle 50 g Golding (kokes i 30 min Aromahumle 50 g Golding (kokes i 5 min) Overgjær: Kraftig overgjær eller vingjær Trinnmesking: 55 gr.C i 30 min Siling ved 78 gr.C 68 gr.C i 90 min Alkalisk vann, tilsett om nødv. 1 ts. kalsiumkarbonat Modnes i kjellertemperatut. Årgangsøl!

Oppskrifter Ølbrygging

Juleøl

Vørterstyrke: ca. 17 % 
Mengde: ca. 40 l. Bittergrad BU: ca. 33 Alkoholstyrke: ca. 6 % ale ale malt 11 kg P Mørk karamel a 1 kg lm lt Krystallmalt 1 kg Bitterhumle 120 g Golding (alfa 3,3%) Smakshumle 30 g “ Kokes i 20 min Aromahumle 40 g Hersbrucker eller saa z, kokes i 5 min Overgjær Belgisk ale irektemesking D 68 gr.C i 90 min Siling ved 78 gr.C

Brødoppskrift med mask som fibertilsetning:

Vrørter av normal styrke: 4,5 dl HS onning el. sirup 1/2 dl Utvasket mask 5 “ Bakegjær 50 g Grovt rugmel 3 “ Salt 2 tsk Hvetemel 12 “ Varm vørteren til 37 gr.C og rør ut gjæren ndre ingrediBland inn honning/sirup og etter hvert de a ensene Bearbeid deigen godt deigen ese til dobbelt størrelse (ca. 40 mStrø over litt mel og la in) Form deigen til 2 brødevner og la de heve under et bakeklede i en halv time Stekes midt i ovnen, 200 gr.C i 45 min. de. Tas ut av ovnen og kjøles under bakekle Nytes med smør, ost og hjemmebrygget øl.

Maltmjød

Vørterstyrke: 18 % Mengde: ca. 50 l Bittergrad BU: 15 
Oppskrifter – Ølbrygging 
Alkoholstyrke: ca. 6 % Honning 7 kg Pale ale malt 6 kg Lys karamellmalt 1 kg Bitterhumle 45 g Hersbrucker (6,1 % alfa) Krydder 100 g Ingefær Overgjær elle in r r v gjæ Direktemesking 68 gr.C i 60 min Siling ved 78 gr.C Primærgjæring 1 - 2 uker ved ca. 20 gr.C Sekundærgjæring r . 1- 2uke Modning i kjellertemperatur i min. 1 mnd

Hardingøl med brakelog

Vørterstyrke: ca 20 % Mengde 40 liter ferdig øl Bittergrad BU: ca. 40 
Alkoholstyrke: ca. 6 % Pale ale malt 1 k 2,5 g Karamellmalt, mørk 1 kg Kandis 2 kg ml Bitterhu e 150 g hu makshu l 50 g mleblomst 2-4 % alfa, kokes i 90 min S A m e “ ” kokes i 20 min romahumle 50 g “ ” kokes i 5 min Gjær: Kveik, settes i ved 38 gr. C, Gjærkar isoleres Fyll opp kjelen med vann 55-60 liter, fyll silkaret med skylte, friske brake ekkes a i kvister, tr i c 30 m n. Kjøl brakelogen til ca. 80 gr.C og bland i maltet, la mesken stå i ca. 2 timer, mesketemperatur ca. 70 gr. C. Vørteren kokes i ca. 1 time før tilsetning av humle. Gjæring i 3-4 dager, modning og lagring i kjellertemperatu